ساخت ساک دستی

A variety of manufacturing methods ShoppingBag

The construction of a manual handwheel is done in two ways, as indicated below First method: machine In this method, the design is first printed on the paper. Then the paper is printed on the car making the bag. These ادامه مطلب

ساک دستی سایز 12×35.5×51 افقی

ساک دستی سایز ۱۲×۳۵٫۵×۵۱ افقی

ساک دستی سایز ۱۲×۳۵٫۵×۵۱ افقی گلاسه ۲۰۰ گرم پشت طوسی، تک رنگ طلاکوب با برجسته سازی ساک دستی ۱۲×۳۵٫۵×۵۱ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۲ عطف ساک دستی، ۵۱ عرض ادامه مطلب

ساک دستی سایز 10×23×23

ساک دستی سایز ۱۰×۲۳×۲۳

ساک دستی سایز ۱۰×۲۳×۲۳ گلاسه ۱۷۰ گرم ۲ رنگ با سلفون براق و برجسته سازی ساک دستی ۱۰×۲۳×۲۳ نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۰ عطف ساک دستی، ۲۳ عرض ساک دستی ادامه مطلب

ساک دستی سایز 12×33×44.5 افقی

ساک دستی سایز ۱۲×۳۳×۴۴٫۵ افقی

ساک دستی سایز ۱۲×۳۳×۴۴٫۵ افقی گلاسه ۲۵۰ گرم تک رنگ با نقره کوب و برجسته سازی ساک دستی ۱۲×۳۳×۴۴٫۵ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۲ عطف ساک دستی، ۴۴٫۵ عرض ادامه مطلب

ساک دستی سایز 11.5×34.5×50 افقی

ساک دستی سایز ۱۱٫۵×۳۴٫۵×۵۰ افقی

ساک دستی سایز ۱۱٫۵×۳۴٫۵×۵۰ افقی گلاسه ۲۰۰ گرم ۲ رنگ با سلفون مات با برجسته سازی ساک دستی ۱۱٫۵×۳۴٫۵×۵۰ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۱٫۵ عطف ساک دستی، ۵۰ عرض ادامه مطلب

ساخت شاپینگ بگ Making Shopping Bag

ساخت شاپینگ بگ

ساخت شاپینگ بگ به دو روش انجام می شود که در ذیل به آنها اشاره شده است. روش اول : ماشینی در این روش ابتدا طرح مورد نظر بر روی کاغذ چاپ می شود. سپس کاغذهای چاپ شده در ماشین ادامه مطلب

ساخت ساک دستی

انواع روش های ساخت ساک دستی

ساخت ساک دستی به دو روش انجام می شود که در ذیل به آنها اشاره شده است. روش اول : ماشینی در این روش ابتدا طرح مورد نظر بر روی کاغذ چاپ می شود. سپس کاغذهای چاپ شده در ماشین ادامه مطلب

ساک دستی سایز 7×22×14

ساک دستی سایز ۷×۲۲×۱۴

ساک دستی سایز ۷×۲۲×۱۴ عمودی گلاسه ۱۷۰گرم چاپ ۲ رنگ با برجسته سازی – سلفون براق ساک دستی ۷×۲۲×۱۴ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۷ عطف ساک دستی، ۱۴ عرض ادامه مطلب