انواع بند ساک دستی

انواع بند ساک دستی

ساک دستی های کاغذی دارای بندهای متفاوتی هستند که بر اساس سلیقه و هزینه هر مجموعه قابل انتخاب هستند. ساک دستی هایی که در اکثر مکان ها مشاهده می کنید اکثرا از ۵ نوع بند زیر استفاده می کنند. بند ادامه مطلب