شاپینگ بگ

شاپینگ بگ

شاپینگ بگ (Shopping Bag) معادل انگلیسی ساک خرید است. که در ایران دارای معادل های بسیاری از قبیل ساک دستی، ساک تبلیغاتی، ساک خرید و … می باشد. شاپینگ بگها دارای جنس های متفاوتی مانند کاغذ، مقوا، نایلون، پارچه، پی ادامه مطلب