تولید ساک دستی

تولید ساک دستی

تولید ساک دستی ساک های کاغذی قهوه ای رنگ از کاغذ کرافت ساخته شده اند. ساک های دستی اغلب در فروشگاه های بزرگ یا به عنوان ساک هدیه استفاده می شوند و می تواند از هر نوع کاغذی و با ادامه مطلب

ساک دستی سایز 10×30×30

ساک دستی سایز ۱۰×۳۰×۳۰

ساک دستی سایز ۱۰×۳۰×۳۰ گلاسه ۲۵۰ گرم تک رنگ با سلفون براق و طلاکوب ساک دستی ۱۰×۳۰×۳۰ نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۰ عطف ساک دستی، ۳۰ عرض ساک دستی و ادامه مطلب

ساک دستی سایز 9×35×25 عمودی

ساک دستی سایز ۹×۳۵×۲۵ عمودی

ساک دستی سایز ۹×۳۵×۲۵ عمودی گلاسه ۳۰۰ گرم تک رنگ با سلفون براق و طلاکوب ساک دستی ۹×۳۵×۲۵ عمودی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۹ عطف ساک دستی، ۲۵ عرض ساک ادامه مطلب

ساک دستی سایز 12×35.5×51 افقی

ساک دستی سایز ۱۲×۳۵٫۵×۵۱ افقی

ساک دستی سایز ۱۲×۳۵٫۵×۵۱ افقی گلاسه ۲۰۰ گرم پشت طوسی، تک رنگ طلاکوب با برجسته سازی ساک دستی ۱۲×۳۵٫۵×۵۱ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۲ عطف ساک دستی، ۵۱ عرض ادامه مطلب

ساک دستی سایز 5.5×41×27.5 عمودی

ساک دستی سایز ۵٫۵×۴۱×۲۷٫۵ عمودی

ساک دستی سایز ۵٫۵×۴۱×۲۷٫۵ عمودی فانتزی با طلاکوب ساک دستی ۵٫۵×۴۱×۲۷٫۵ عمودی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۵٫۵ عطف ساک دستی، ۲۷٫۵ عرض ساک دستی و ۴۱ ارتفاع ساک دستی به ادامه مطلب

ساک دستی سایز 12×33×39.5 افقی

ساک دستی سایز ۱۲×۳۳×۳۹٫۵ افقی

ساک دستی سایز ۱۲×۳۳×۳۹٫۵ افقی کاغذ پشت سفید، گلاسه ۲۵۰ گرم ۴ رنگ با سلفون مات با طلاکوب ساک دستی ۱۲×۳۳×۳۹٫۵ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۲ عطف ساک دستی، ادامه مطلب

ساک دستی سایز 9×35×25 عمودی

ساک دستی سایز ۹×۳۵×۲۵ عمودی

ساک دستی سایز ۹×۳۵×۲۵ عمودی گلاسه ۳۰۰ گرم تک رنگ با سلفون براق و طلاکوب ساک دستی ۹×۳۵×۲۵ عمودی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۹ عطف ساک دستی، ۲۵ عرض ساک ادامه مطلب

روش تولید ساک دستی Production method of Hand Bag

روش تولید ساک دستی

روش تولید ساک دستی های کاغذی و مقوایی به صورت زیر می باشد: انتخاب کاغذ چاپ خدمات پس از چاپ (سلفون، طلاکوب، برجسته، امباس، ورنی، یووی و …) قالب زنی ساخت بسته بندی مراحل ذکر شده در فوق برای تولید ادامه مطلب