ساک دستی سایز 10×22.5×18 عمودی

ساک دستی سایز ۱۰×۲۲٫۵×۱۸ عمودی

ساک دستی سایز ۱۰×۲۲٫۵×۱۸ عمودی فانتزی، ۴ رنگ ساک دستی ۱۰×۲۲٫۵×۱۸ عمودی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۰ عطف ساک دستی، ۱۸ عرض ساک دستی و ۲۲٫۵ ارتفاع ساک دستی به ادامه مطلب

ساک دستی سایز 5.5×41×27.5 عمودی

ساک دستی سایز ۵٫۵×۴۱×۲۷٫۵ عمودی

ساک دستی سایز ۵٫۵×۴۱×۲۷٫۵ عمودی فانتزی با طلاکوب ساک دستی ۵٫۵×۴۱×۲۷٫۵ عمودی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۵٫۵ عطف ساک دستی، ۲۷٫۵ عرض ساک دستی و ۴۱ ارتفاع ساک دستی به ادامه مطلب