ساک دستی سایز 12×33×44.5 افقی

ساک دستی سایز ۱۲×۳۳×۴۴٫۵ افقی

ساک دستی سایز ۱۲×۳۳×۴۴٫۵ افقی گلاسه ۲۵۰ گرم تک رنگ با نقره کوب و برجسته سازی ساک دستی ۱۲×۳۳×۴۴٫۵ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۲ عطف ساک دستی، ۴۴٫۵ عرض ادامه مطلب