ساک دستی سایز 10×45×60

ساک دستی سایز ۱۰×۴۵×۶۰ عمودی

ساک دستی سایز ۱۰×۴۵×۶۰ عمودی گلاسه براق ۴رنگ با سلفون مات ساک دستی ۱۰×۴۵×۶۰ عمودی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده،۱۰ عطف ساک دستی، ۶۰ عرض ساک دستی و ۴۵ ارتفاع ساک ادامه مطلب