تولید ساک دستی

تولید ساک دستی

تولید ساک دستی ساک های کاغذی قهوه ای رنگ از کاغذ کرافت ساخته شده اند. ساک های دستی اغلب در فروشگاه های بزرگ یا به عنوان ساک هدیه استفاده می شوند و می تواند از هر نوع کاغذی و با ادامه مطلب

ساک دستی سایز 10×23×23

ساک دستی سایز ۱۰×۲۳×۲۳

ساک دستی سایز ۱۰×۲۳×۲۳ گلاسه ۱۷۰ گرم ۴ رنگ با سلفون مات با یووی موضعی ساک دستی ۱۰×۲۳×۲۳ نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۰ عطف ساک دستی، ۲۳ عرض ساک دستی ادامه مطلب

ساک دستی سایز 7×20×29 افقی

ساک دستی سایز ۷×۲۰×۲۹ افقی

ساک دستی سایز ۷×۲۰×۲۹ افقی پشت طوسی ۴ رنگ با سلفون مات با یووی موضعی ساک دستی ۷×۲۰×۲۹ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۷ عطف ساک دستی، ۲۹ عرض ساک ادامه مطلب

ساک دستی سایز 10×23×23

ساک دستی سایز ۱۰×۲۳×۲۳

ساک دستی سایز ۱۰×۲۳×۲۳ گلاسه ۱۷۰ گرم ۲ رنگ با سلفون براق و برجسته سازی ساک دستی ۱۰×۲۳×۲۳ نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۰ عطف ساک دستی، ۲۳ عرض ساک دستی ادامه مطلب

ساک دستی سایز 9×15×23 افقی

ساک دستی سایز ۹×۱۵×۲۳ افقی

ساک دستی سایز ۹×۱۵×۲۳ افقی گلاسه ۲۵۰ گرم پشت طوسی، ۴ رنگ با سلفون مات و یووی موضعی ساک دستی ۹×۱۵×۲۳ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۹ عطف ساک دستی، ادامه مطلب

ساک دستی سایز 6.5×25.5×17 عمودی

ساک دستی سایز ۶٫۵×۲۵٫۵×۱۷ عمودی

ساک دستی سایز ۶٫۵×۲۵٫۵×۱۷ عمودی پشت طوسی ۴ رنگ با سلفون مات و یووی موضعی ساک دستی ۶٫۵×۲۵٫۵×۱۷ عمودی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۶٫۵ عطف ساک دستی، ۱۷ عرض ساک ادامه مطلب

ساک دستی سایز 20×30×45.5 افقی

ساک دستی سایز ۲۰×۳۰×۴۵٫۵ افقی

ساک دستی سایز ۲۰×۳۰×۴۵٫۵ افقی گلاسه ۲۵۰ گرم تک رنگ با سلفون مات و یووی موضعی ساک دستی ۲۰×۳۰×۴۵٫۵ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۲۰ عطف ساک دستی، ۴۵٫۵ عرض ادامه مطلب

ساک دستی سایز 13×30.5×42.5 افقی

ساک دستی سایز ۱۳×۳۰٫۵×۴۲٫۵ افقی

ساک دستی سایز ۱۳×۳۰٫۵×۴۲٫۵ افقی گلاسه ۲۵۰ گرم تک رنگ با سلفون مات و یووی موضعی ساک دستی ۱۳×۳۰٫۵×۴۲٫۵ افقی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۳ عطف ساک دستی، ۴۲٫۵ عرض ادامه مطلب

روش تولید ساک دستی Production method of Hand Bag

روش تولید ساک دستی

روش تولید ساک دستی های کاغذی و مقوایی به صورت زیر می باشد: انتخاب کاغذ چاپ خدمات پس از چاپ (سلفون، طلاکوب، برجسته، امباس، ورنی، یووی و …) قالب زنی ساخت بسته بندی مراحل ذکر شده در فوق برای تولید ادامه مطلب

ساک دستی سایز 10×23×23.5

ساک دستی سایز ۱۰×۲۳×۲۳٫۵ عمودی

ساک دستی سایز ۱۰×۲۳×۲۳٫۵ عمودی گلاسه ۲۰۰ گرم ۲ رنگ با سلفون مات با یووی موضعی ساک دستی ۱۰×۲۳×۲۳٫۵ عمودی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۰ عطف ساک دستی، ۲۳٫۵ عرض ادامه مطلب