ساک دستی سایز 45×35

ساک دستی سایز ۱۰×۴۵×۳۵ عمودی

ساک دستی سایز ۱۰×۴۵×۳۵ عمودی گلاسه ۲۵۰ گرم ۴ رنگ ۲ طرف و چاپ روی عطف ها ساک دستی ۱۰×۴۵×۳۵ عمودی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۰ عطف ساک دستی، ۳۵ عرض ساک ادامه مطلب