ساک دستی سایز 11×33×31.5 عمودی

ساک دستی سایز ۱۱×۳۳×۳۱٫۵ عمودی

ساک دستی سایز ۱۱×۳۳×۳۱٫۵ عمودی گلاسه ۲۰۰ گرم ۵ رنگ با سلفون مات ساک دستی ۱۱×۳۳×۳۱٫۵ عمودی نوعی ساک دستی کاغذی پرمصرف، جهت مشاغل مختلف می باشد. در ابعاد قید شده، ۱۱ عطف ساک دستی، ۳۱٫۵ عرض ساک دستی و ادامه مطلب