ساک دستی های متالیک

ساک دستی های متالیک همانند سایر ساک دستی ها تولید می شوند. با این تفاوت که در این نوع ساک دستی از روکش متالیک قبل از چاپ استفاده شده و باعث متالیک شدن سایر طرح های چاپی می شود. این  نوع ساک ها جلوه بیشتری داشته و واحد ساک دستی پارت توانایی آن را دارد، تا این نوع ساک دستی ها را با بهترین کیفیت برای مشتریان گرامی تولید نماید.
ساک دستی های متالیک در تمامی سایزها قابل تولید می باشند و هیچگونه محدودیتی را ایجاد نمی کنند. تنها تفاوت این ساک ها با ساک دستی های معمولی زمان تولید بیشتر می باشد، که حدود ۵ روز نسبت به سایر مدل ها به زمان بیشتری برای تولید نیاز دارد.
با سفارش این مدل شما می توانید تفاوت ایجاد کرده و متفاوت تر به نظر برسید.