درباره ما

مجموعه تبلیغاتی پارت ازسال ۱۳۸۴ باهدف ارائه راهکارهای متفاوت وتوسعه فضای تبلیغاتی کشور پا به عرضه تبلیغات نهاد.

هدف اصلی مجموعه در این سالها همواره در راستای مشتری مداری تدوین شده و ما همواره کوشیده ایم تا تعهد وکیفیت را برای مشتریان خود به ارمغان آورده و دغدغه ذهن مشتریان را در حوزه تبلیغات رفع نماییم .

ما بر این باوریم مشتریان عامل اصلی پیشرفت و درخشش مابوده و رضایت شما بهترین وکاملترین رزومه برای ماست .لذا برای رسیدن به این مهم تمام توان خود را به کاربسته ایم تا با نیازسنجی و ارائه راهکارهای نو مشتریانی وفادار برای مجموعه ایجاد و تواما باعث رشد و ارتقای طرفین شویم.

مجموعه تبلیغاتی پارت با گردهم آوردن متخصصین و مشاوران زبده و با بهره گیری از تجارب ارزنده تاکنون موفق به اجرای قراردادهای متعدد با سازمان ها و شرکتهای معتبر و به نام در سراسر کشور گردیده است که درادامه جهت آشنایی بیشتر شما اشاره ای کوتاه به برخی از آنها خواهیم کرد.