جنگ بزرگ اقتصادی با خلاقیت در گرافیک بسته بندی

جنگ بزرگ اقتصادی با خلاقیت در گرافیک بسته بندی

جنگ بزرگ اقتصادی با خلاقیت در گرافیک بسته بندی

خلاقیت یک فرآیند ذهنی است که شامل تولید ایده یا مفاهیم جدید و یا ایجاد ارتباط های تازه بین ایده ها و مفاهیم موجود، می شود.

به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران ، از دیدگاه علمی، محصولات یک تفکر خلاق (که گاهی تفکر واگرا نیز خوانده می شود)، معمولا دارای ابتکار و تناسب و اقتضاء هستند. از دیدگاه عام و روزمره، خلاقیت صرفاً عمل ساختن چیزی جدید محسوب می شود.

خلاقیت

یکی دیگر از تعاریف خلاقیت فرآیند شکستن پیش فرض ها و انگاشت هاست. بسیاری از ایده های خلاقه وقتی شکل می گیرند که فرد عقیده هایی که از قبل در ذهنش تشکیل شده بود را دور می اندازد و تصمیم می گیرد که راه و روشی جدید که به نظر می رسد دیگران به آن فکر نکرده اند را به کار گیرد.

طی بررسی های به عمل آمده، زیبایی و خلاقیت و نوآوری در طراحی و بسته بندی باعث جذابیت بیش از حد کالا می شود و چشم هر بیننده ای را جذب خود می کند ، موضوعی که از ابعاد گوناگون قابل بحث و بررسی است.

استفاده از خلاقیت و به وجود آوردن یک بسته بندی با طراحی زیبا تضمین کننده فروش و جذب مصرف کننده است. در ادامه به تعدادی از خلاقیت در طراحی گرافیک و بسته بندی در ذیل توجه کنید که خود گویای همین امر است.

بسته بندی

اجرا طراحی گرافیکی در بسته بندی یک محصول، باید بتواند علاوه بر اطلاع رسانی، زیبایی و معرفی، نقش تبلیغاتی و بازاریابی را نیز برای محصول ایفا کند.

طرح هر بسته می تواند به طور مستقل مانند یک بروشور، پوستر و استند عمل کند. یعنی چنان کامل و جذاب و از روی آگاهی طراحی شده باشد تا بتواند خریداری را که محصول را نمی شناسد و در مورد آن اطلاعات کافی ندارد، ترغیب به خرید کند.

به بیان دیگر یک طراحی گرافیکی موفق برای بسته بندی باید خود، محصول خود را بفروشد. پس طراحی وگرافیک یک بسته باید اطلاع رسانی پویا و اعتماد پذیر داشته باشد. از سوی دیگر ایجاد هویت ایرانی از طریق بسته بندی کالا را داشته باشد و دارای ویژگی نوآوری، خلاقیت، تحلیل آور و ایده دهنده باشد که متاسفانه این موضوع در ایران هم چنان مورد توجه قرارنگرفته و به همین خاطر خسارات فراوان مالی در بخش های مختلف به بار آمده و می آید.

امروزه از مهم ترین فاکتورهای فروش و موفقیت در بازار تجاری توجه به هنر طراحی و بسته بندی است. اهمیت این شاخه از هنر گرافیک تا بدانجا است که در برخی از کشورها که تولیدکننده نیستند، تنها یک طراحی خوب بسته بندی برای کالاهای وارداتی، نام آن کشور را در زمره تولیدکنندگان کالا و در نهایت صادرات آن قرار می دهد. نمونه بارز این موضوع در ارتباط با زعفران ایران اتفاق افتاده، زعفران از ایران بصورت فله خریداری می شود و در کشور اسپانیا در بسته بندی های مدرن و خلاق به جهان عرضه می گردد و شما با مراجعه به یک سوپر مارکت به راحتی با نام آشنای زعفران اسپانیا که اکنون برندی بزرگ در سراسر اروپا شده مواجه خواهید شد!

این به معنای آن است که جهان امروز تنها تشنه تولید کالا نیست بلکه این تولید هنر است که چرخه های اقتصادی را به حرکت درمی آورد.

بسته بندی و طراحی نامناسب، پایین بودن کیفیت و ابتدایی بودن بسته بندی کالاهای ایرانی، ایران را به کشور تک محصولی در صادرات تبدیل کرده است. به خاطر بسپارید که طراحی وگرافیک بسته بندی یکی از مهمترین دست افزار های بازاریابی است و اثر بخشی آن بستگی به انتخاب بازار مورد نظر  جامعه شناسی و عوامل پیرامونی منطقه دارد.

نقش‌ نور‌ استاندارد‌ در‌ محيط‌هاي‌ توليد‌ محصول‌ چاپي‌

نقش‌ نور‌ استاندارد‌ در‌ محيط‌هاي‌ توليد‌ محصول‌ چاپي‌

نقش‌ نور‌ استاندارد‌ در‌ محيط‌هاي‌ توليد‌ محصول‌ چاپي‌نقش‌ نور‌ استاندارد‌ در‌ محيط‌هاي‌ توليد‌ محصول‌ چاپي‌ 

چند‌ سالي‌ است‌ كه‌ در‌ كنار‌ روش‌هاي‌ سنتي‌ انتقال‌ پيام‌ (نظير‌ چاپ‌ و‌ تلويزيون)،‌ ‌ با‌ گسترش‌ روش‌هاي‌ اطلاع‌رساني‌ و نشر چند‌ رسانه‌اي‌ و‌ بين‌ رسانه‌اي‌ و‌ به‌ واسطه‌ اينترنت‌ نيز‌ امكان‌ رويت‌ پيام‌ و‌ تصاوير‌ فراهم‌ شده‌ است‌ كه‌ در‌ تمامي‌ اين‌ موارد،‌ ‌ رنگ،‌ از ‌اركان‌ اصلي‌ پيام‌ شمرده‌مي‌شود.

علاوه‌ بر‌ اين،‌ تجهيزات‌ نرم‌ افزاري‌ و‌ سخت‌ افزاري‌ مورد‌ استفاده‌ در‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ صنعت‌ چاپ‌ نيز‌ پيوسته‌ در‌ حال‌ تغيير‌ بوده‌ و‌ سازندگان‌ تجهيزات‌ اندازه‌گيري‌ رنگ‌ و‌ نور‌ چاره‌اي‌ جز‌ نوآوري‌ دائمي‌ ندارند.‌ از‌ آنجايي‌ كه‌ فايل‌هاي‌ ديجيتال‌ در‌ مسير‌ توليد‌ يك‌ محصول‌ چاپي‌ نقش‌ عمده‌اي‌ دارند،‌ ارزيابي‌ و‌ كنترل‌ كيفيت‌ رنگي‌ اين‌ فايل‌ها‌ از‌ موضوعات‌ مهم‌ و‌ اساسي‌ تلقي‌ مي‌شود.

سه‌ ويژگي‌ اساسي‌ رنگ‌

در‌ عمليات‌ مختلفي‌ كه‌ در‌ فرآيند‌ توليد‌ به‌ وقوع‌ مي‌پيوندد‌ بارها‌ و‌ بارها‌ شاهد‌ بازسازي‌ رنگ‌ هستيم.‌ كه‌ براي‌ مثال‌ به‌ عملياتي‌ نظير‌ اسكن‌ اورجینال،‌ روتوش‌ و‌ تصحيح‌ رنگ،‌ تغيير‌ مود‌ رنگي‌ يك‌ فايل‌ بيت‌ مپ،‌ ‌ پرينت‌ سياه‌ و‌ سفيد‌ يا‌ رنگي‌ ،‌ نمايش‌ محتواي‌ فايل‌ بر‌ روي‌ مونيتور‌ ،‌ تهيه‌ خروجي‌ فيلم‌ يا‌ پليت‌ و‌ چاپ‌ مي‌توان‌ اشاره‌ كرد.

بدين‌ ترتيب‌ صرف نظر‌ از‌ پيچيدگي‌هاي‌ فني‌ و‌ اجرايي،‌ يك‌ فرآيند‌ توليد‌ محصول‌ چاپي‌ در‌ صورتي‌ از‌ منظر‌ كيفيت‌ رنگي‌ تحت‌ كنترل‌ است‌ كه‌ از‌ سه‌ ويژگي‌ زير‌ برخوردار‌ باشد:

۱ – ‌ تكرار‌ پذيري‌ فرآيند؛‌ بدين‌ معنا‌ كه‌ اجراي‌ فرآيند‌ بگونه‌ اي‌ مستند‌ و‌ تدوين‌ شده‌ باشد‌ كه‌ هر‌ بار‌ با‌ اجراي‌ مو‌ به‌ موي‌ اين‌ جزئيات،‌ به‌ محصولي‌ با‌ همان‌ كيفيت‌ رنگي‌ ثابت‌ برسيم.

۲‌- به‌ آنچه‌ ديده‌ مي‌شود‌ بتوان‌ اعتماد‌ كرد؛‌ يعني‌ آنچه‌ كه‌ به‌ صورت‌ بصري‌ در‌ مراحل‌ مختلف‌ فرآيند‌ توليد‌ (بر‌ روي‌ مونيتور‌ يا‌ پروف‌ ديجيتال‌ و‌ امثال‌ آن)‌ مي‌بينيم‌ مطابق‌ با‌ داده‌هاي‌ كمّي‌ محصول‌ در‌ حال‌ توليد‌ باشد.

۳‌ –  امكان‌ پيش‌بيني‌ مراحل‌ بعد؛‌ ‌ در‌ هر‌ مرحله‌ از‌ مراحل‌ توليد‌ امكان‌ پيش‌ بيني‌ آنچه‌ كه‌ در‌ مراحل‌ بعد‌ با‌ آن‌ مواجه‌ مي‌شويم‌ وجود‌ داشته‌ باشد‌ و‌ بخصوص‌ امكان‌ پيش‌ گويي‌ بصري‌ كيفيت‌ رنگي‌ محصول‌ نهايي‌ وجود‌ داشته‌ باشد.

بدين‌ ترتيب‌ هدف‌ اصلي‌ را‌ مي‌‌توان‌ بازسازي‌ رنگ‌ در‌ مسير‌ توليد‌ يك‌ محصول‌ چاپي‌ يا‌ الكترونيك‌ با‌ حداكثر‌ تطابق‌ با‌ اورجینال دانست.‌ در‌ اين‌ راستا،‌ استفاده‌ از‌ نرم‌ افزارهاي‌ مديريت‌ رنگ‌ و‌ استانداردي‌ كه‌ بر‌ طبق‌ آن‌ بتوان‌ پروفايل‌هاي‌ رنگ‌ را‌ بين‌ سيستم‌هاي‌ مختلف‌ رد‌ و‌ بدل‌ كرد‌ بسيار‌ مهم‌ است.

اما‌ اهميت‌ رنگ‌ در‌ چيست؟‌ با‌ اين‌كه‌ همه‌ ما‌ با‌ رنگ‌ زندگي‌ مي‌كنيم‌ اما‌ شايد‌ ابعاد‌ پيچيده‌ آن‌ براي‌ بسياري‌ از‌ ما‌ روشن‌ نشده‌ باشد.‌ برداشت‌ هر‌ فردي‌ از‌ رنگ‌ اجسام‌ به‌ خصوصيات‌ فيزيولوژيكي‌ و‌ روانشناختي‌ او‌ بستگي‌ داشته‌ و‌ بدين‌ ترتيب‌ علم‌ رنگ‌شناسي‌ علاوه‌ بر‌ جنبه‌ فيزيكي‌ داراي‌ جنبه‌هاي‌ انساني‌ نيز‌ هست.

براي‌ اين‌كه‌ اشياء‌ ديده‌ شوند‌ به‌ سه‌ عامل‌ نور،‌ شيء‌ و‌ بيننده‌ احتياج‌ است.‌ پرتوهايي‌ كه‌ با‌ عبور‌ از‌ جسم‌ يا‌ بازتابش‌ از‌ سطح‌ آن‌ به‌ چشم‌ ما‌ مي‌رسد‌ توسط‌ مغز‌ مورد‌ پردازش‌ قرار‌ مي‌‌گيرد‌ و‌ پس‌ از‌ تفسير‌ و‌ ترجمه،‌ آنچه‌ را‌ كه‌ در‌ معرض‌ ديد‌ ما‌ قرار‌ گرفته‌ مي‌‌ببينيم‌ و‌ رنگ‌ را‌ تجربه‌ مي‌‌كنيم.

بدين‌ ترتيب‌ تحقيق‌ در‌ مورد‌ ماهيت‌ رنگ‌ پيوسته‌ در‌ علوم‌ مختلف‌ تجربي‌ و‌ انساني‌ انجام‌ مي‌شود‌ و‌ آنچه‌ كه‌ در‌ حال‌ حاضر‌ از‌ رنگ‌ مي‌دانيم‌ حاصل‌ دركنارهم‌ قراردادن‌ نتايج‌ بدست‌ آمده‌ از‌ تحقيقات‌ علمي‌ مختلف‌ است‌ كه‌ از‌ گذشته‌ دور‌ بدست‌ آمده‌ است.

تحقيق‌ در‌ مورد‌ رنگ‌ و‌ چگونگي‌ ارزيابي‌ كيفي‌ و‌ كمي‌ آن‌ از‌ پيچيدگي‌ زيادي‌ برخوردار‌ است‌ و‌ برخلاف‌ بسياري‌ از‌ موضوعات‌ علمي‌ ديگر‌ ،‌ نتايج‌ بدست‌ آمده‌ از‌ هر‌ تحقيقي‌ پيرامون‌ رنگ‌ بايد‌ به‌ صورت‌ بصري‌ آزمايش‌ و‌ مورد‌ ارزيابي‌ قرار‌ گيرد‌ چرا‌ كه‌ رنگ‌ منهاي‌ بيننده‌ معنا‌ و‌ مفهومي‌ ندارد.

بدين‌ ترتيب‌ در‌ كليه‌ روش‌هاي‌ توليد‌ رسانه‌اي،‌ محصول‌ نهايي‌ مورد‌ قضاوت‌ يك‌ بيننده‌ قرار‌ مي‌گيرد.‌ اين‌ محصول‌ رسانه‌اي‌ در‌ صورتي‌ در‌ بازار‌ مصرف‌ مورد‌ اقبال‌ قرار‌ مي‌گيرد‌ كه‌ از‌ جنبه‌ كيفيت‌ رنگي،‌ مورد‌ قبول‌ بيننده‌ها‌ باشد.

البته‌ همانطور‌ كه‌ گفته‌ شد‌ قضاوت‌ پيرامون‌ كيفيت‌ رنگي‌ يك‌ محصول‌ رسانه‌اي‌ علاوه‌ بر‌ بيننده‌ به‌ مشخصات‌ منبع‌ روشنايي‌ نيز‌ مربوط‌ خواهد‌ بود‌ و‌ بنابر‌ اين‌ برداشت‌ صحيح‌ از‌ رنگ‌ يك‌ جسم‌ امكان‌ پذير‌ نخواهد‌ بود‌ مگر‌ آنكه‌ منابع‌ روشنايي‌ استاندارد‌ باشند.

بر‌ طبق‌ نظر‌‌CIE  يا‌ انجمن‌ بين‌ المللي‌ روشنايي،‌ مشخصات‌ يك‌ منبع‌ روشنايي،‌ توسط‌ منحني‌ توزيع‌ توان‌ نسبي‌ بيان‌ مي‌شود.‌ منبع‌ روشنايي‌ ‌ چيزي‌ است‌ كه‌ از‌ خود‌ شار‌ روشنايي‌ منتشر‌ مي‌كند.

سري‌ منابع‌ روشنايي‌‌D  كه‌ توسط‌‌CIE  در‌ سال‌ ۱۹۶۸‌ معرفي‌ شد‌ به‌ منظور‌ معرفي‌ نور‌ روز‌ در‌ درجه‌ حرارت‌هاي‌ مختلف‌ بود‌ كه‌ البته‌ در‌ اكثر‌ مواقع‌ از‌ ۶۵‌D يا‌ ۵۰‌D استفاده‌ مي‌شود.

ضرورت‌ نمونه‌گيري‌ پيش‌ از‌ چاپ‌

در‌ فرايند‌ توليد‌ محصول‌ چاپي،‌ اگر‌ نمونه‌گيري‌ يك‌ امر‌ حياتي‌ تلقي‌ نشود‌ حداقل‌ بسيار‌ ضروري‌ است.‌ شبيه‌ سازي‌ محصول‌ نهايي‌ توسط‌ نمونه‌گيري‌ قبل‌ از‌ چاپ‌ آخرين‌ مرحله‌ براي‌ اطمينان‌ از‌ صحت‌ كارهاي‌ انجام‌ شده‌ قبل‌ از‌ توليد‌ نهايي‌ با‌ تيراژ‌ بالاست.‌ البته‌ در‌ بعضي‌ مواقع‌ به‌ خاطر‌ عواملي‌ نظير‌ سرعت‌ كار‌ و‌ كاهش‌ هزينه‌هاي‌ جاري،‌ به‌ جاي‌ تهيه‌ پروف‌هاي‌ چاپي‌ ،‌ از‌ كنترل‌ رنگ‌ محصول‌ بر‌ روي‌ مونيتور‌ استفاده‌ مي‌شود.

براي‌ سازندگان‌ اتاقك‌‌ مشاهده‌ كار‌ چاپي‌ يا‌ كابين‌هاي‌ ارزيابي‌ رنگ،‌ هدف‌ نهايي‌ رسيدن‌ به‌ دقيق‌ترين‌ الزامات‌ براي‌ رويت‌ دقيق‌ رنگ‌ اجسام‌ است‌ و‌ در‌ اين‌ راه‌ توجه‌ به‌ تطابق‌ ميان‌ رنگ‌ پرينت‌ با‌ آنچه‌ كه‌ روي‌ مونيتور‌ ديده‌ مي‌شود‌ به‌ همان‌ اندازه‌ اهميت‌ دارد‌ كه‌ تطابق‌ ميان‌ رنگ‌ پرينت‌ باداده‌هاي‌ كمي‌ و‌ حاصل‌ از‌ اندازه‌ گيري‌ رنگ‌ اورجینال.

ترسيم‌ مسيري‌ كه‌ منجر‌ به‌ توليد‌ محصول‌ قابل‌ قبول‌ و‌ رضايت‌بخش‌ براي‌ مشتري‌ صنعت‌ شود‌ نيز‌ از‌ اهميت‌ ويژه‌ اي‌ برخورداراست.

با‌ طراحي‌ درست،‌ اتاقك‌هاي‌ استاندارد‌ مشاهده‌ كارهاي‌ چاپي‌ را‌ به‌ گونه‌اي‌ مي‌توان‌ ساخت‌ كه‌ شامل‌ محلي‌ براي‌ قراردادن‌ مونيتورهاي‌ پيشرفته‌ براي‌ پروف‌ مونيتوري‌ و‌ رويت‌ انواع‌ پروف‌ چاپي‌ يا‌ كار‌ چاپي‌ تحت‌ نورهاي‌ استاندارد‌ باشد‌ و‌ كاملا‌ مورد‌ استقبال‌ مشتري‌ها‌ قرار‌ گيرد.

ملاحظات‌ كاغذ،‌ مركب‌ و‌ …

در‌ مورد‌ پروف‌ مونيتوري‌ بايد‌ متوجه‌ اين‌ مساله‌ بود‌ كه‌ عوامل‌ مختلفي‌ در‌ مشاهده‌ نهايي‌ رنگ‌ يك‌ كار‌ چاپي‌ موثر‌ است.‌ خصوصيات‌ كاغذ‌ مورد‌ استفاده‌ و‌ كيفيت‌ مركب‌ از‌ عوامل‌ اصلي‌ شمرده‌ مي‌شوند.‌ ميزان‌ زبري‌ و‌ چگونگي‌ جذب‌ مركب‌ توسط‌ كاغذ‌ يا‌ پخش‌ مركب‌ در‌ سطح‌ كاغذ،‌ در‌ كيفيت‌ و‌ ظاهر‌ رنگ‌ نهايي‌ كار‌ چاپي‌ تاثير‌ بسزايي‌ دارد. گاموت‌ رنگ‌ معمولا‌ از‌ مرحله‌ نمايش‌ كار‌ بر‌ مونيتور‌ تا‌ مرحله‌ چاپ‌ سوژه‌ بر‌ روي‌ كاغذ‌ كاهش‌ پيدا‌ مي‌كند.‌ به‌ عبارت‌ ديگر‌ رنگ‌هايي‌ بر‌ روي‌ مونيتور‌ ديده‌ مي‌شوند‌ كه‌ بعضي‌ از‌ آن‌ها‌ توسط‌ مركب‌ قابل‌ بازسازي‌ نيستند.‌ بدين‌ خاطر‌ در‌ مورد‌ تبديل‌‌RGB  به‌ ‌CMYK تحقيقات‌ بسيار‌ زيادي‌ شده‌ است‌ و‌ افراد‌ و‌ موسسات‌ زيادي‌ نظير‌‌CIE  بر‌ روي‌ مشكلات‌ اين‌ تبديل‌ و‌ راه‌هاي‌ رسيدن‌ به‌ بالاترين‌ دقت‌ ممكن،‌ تلاش‌ كرده‌ اند. در‌ نشر‌ روميزي‌ دانستن‌ توانايي‌ها‌ و‌ مشخصات‌ رنگي‌ مونيتوري‌ كه‌ استفاده‌ مي‌كنيد‌ ضروري‌ است.‌

با‌ تنظيم‌ دقيق‌ اين مشخصات،‌ مي‌توان‌ به‌ نزديكترين‌ حالت‌ ميان‌ آنچه‌ كه‌ روي‌ مونيتور‌ مي‌بينيد‌ با‌ آنچه‌ كه‌ در‌ نهايت‌ چاپ‌ مي‌شود‌ رسيد.‌ معمولا‌ در‌ صنعت‌ چاپ‌ از‌ درجه‌ حرارتهاي‌ استاندارد‌ ۶۵‌D و‌ ۵۰‌D به‌ عنوان‌ درجه‌ حرارت‌ رنگ‌ مونيتور‌ استفاده‌ مي‌شود.

حدود‌ ۴۰سال‌ است‌ كه‌ سازمان‌ جهاني‌ استاندارد‌ روشنايي،‌ استانداردي‌ را‌ براي‌ كاربردهاي‌ صنعتي‌ مختلف-‌ كه‌ در‌ آنها‌ به‌ ارزيابي‌ رنگ‌ اقدام‌ مي‌شود-‌ تدوين‌ كرده‌ است.‌ بر‌ اساس‌ اين‌ استانداردها،‌ اتاقك‌هاي‌ خاصي‌ ساخته‌ شده‌ است‌ تا‌ به‌ توسط‌ آنها‌ بتوان‌ نور‌ استاندارد‌ را‌ از‌ نور‌ محيطي‌ جدا‌ كرده‌ و‌ شرايط‌ ديدن‌ رنگ‌ اجسام‌ مختلف‌ تحت‌ نورهاي‌ استاندارد‌ را‌ فراهم‌ كرد.

اين‌ كابين‌ها‌ بگونه‌‌اي‌ طراحي‌ شده‌ است‌ كه‌ نور‌ استاندارد‌ موجود‌ در‌ اطاقك،‌ خود‌ را‌ از‌ نور‌ مزاحم‌ محيطي‌ جدا‌ كرده‌ و‌ از‌ تداخل‌ اين‌ دو‌ منبع‌ نور‌ جلوگيري‌ مي‌شود.‌ بدين‌ ترتيب‌ استفاده‌ از‌ اين‌ كابين‌ها‌ براي‌ مشاهده‌ و‌ مقايسه‌ رنگ‌ اورجینال با‌ رنگ‌ نمونه‌ چاپ‌ شده،‌ رنگ‌ نمونه‌هاي‌ پارچه‌ و‌ لباس‌ و‌ رنگ‌ هر‌ نوع‌ شيء‌ ديگر‌ بسيار‌ راضي‌ كننده‌ به‌ نظر‌ مي‌رسد.

با‌ متداول‌ شدن‌ استفاده‌ از‌ مونيتور‌ براي‌ پروف‌ كارهاي‌ ديجيتال،‌ بايد‌ براي‌ مشكل‌ ناشي‌ ازتاثير‌ منابع‌ نوري‌ مزاحم‌ بر‌ مونيتور،‌ فكري‌ كرد.‌ براي‌ رفع‌ اين‌ مشكل‌ كابين‌هاي‌ خاصي‌ مورد‌ استفاده‌ قرار‌ مي‌گيرد‌ كه‌ در‌ آنها‌ امكان‌ تنظيم‌ شدت‌ نور‌ بدون‌ آنكه‌ بر‌ درجه‌ حرارت‌ منبع‌ نور‌ تاثيري‌ گذاشته‌ شود‌ وجود‌ دارد.

كابين‌هاي‌ اختصاصي‌ ارزيابي‌ رنگ‌ جانشين‌ بسيار‌ مناسبي‌ براي‌ نور‌ روز‌ استاندارد‌ هستند‌ و‌ با‌ استفاده‌ از‌ ۵‌ نوع‌ فسفر‌ و‌ بر‌ طبق‌ استاندارد‌ ۵۱‌CIE  اين‌ كابين‌ها‌ قادرند‌ كه‌ بهترين‌ نوع‌ فلورسنت‌ را‌ با‌ بالاترين‌ ‌CRI توليد‌ كنند.‌ امروزه‌ از‌ اين‌ كابين‌ها‌ در‌ اكثر‌ واحدهاي‌ حرفه‌ اي‌ چاپ‌ و‌ پيش‌ از‌ چاپ‌ براي‌ مشاهده‌ اشياي‌ رفلكتيو‌ استفاده‌ مي‌شود.

اكثر‌ سازندگان‌ تجهيزات‌ سخت‌ افزاري‌ و‌ نرم‌ افزاري‌ مورد‌ استفاده‌ در‌ صنعت‌ چاپ،‌ نهايت‌ سعي‌ خود‌ را‌ مي‌كنند‌ تا‌ با‌ ارايه‌ راه‌حل‌هاي‌ مناسب،‌ حداكثر‌ انطباق‌ رنگ‌ از‌ مرحله‌ توليد‌ تا‌ چاپ‌ امكان‌پذير‌ شود‌ ،‌ آگاهي‌ از‌ روش‌ها‌ و‌ ابزار‌ كنترل‌ كيفيت‌ از‌ مواردي‌ است‌ كه‌ بستگي‌ به‌ سطح‌ آگاهي‌ و‌ دانش‌ فني‌ نيروي‌ انساني‌ شاغل‌ در‌ بخش‌هاي‌ مختلف‌ صنعت‌ چاپ‌ داشته‌ و‌ بي‌ توجهي‌ به‌ آن‌ كيفيت‌ محصول‌ نهايي‌ را‌ تا‌ حد‌ زيادي‌ غير‌ قابل‌ پيش‌ بيني‌ و‌ مخدوش‌ مي‌كند.‌

ارزش‌ سرمايه‌ گذاري‌ بر‌ روي‌ تجهيزات‌ كنترل‌ كيفيت‌ تنها‌ باعث‌ ارتقاي‌ كيفيت‌ محصول‌ نمي‌شود‌ بلكه‌ اين‌ اطمينان‌ را‌ براي‌ دست‌اندركاران‌ توليد‌ و‌ مشتريان‌ محصولات‌ چاپي‌ ايجاد‌ مي‌كند‌ كه‌ آنها‌ نيز‌ همگام‌ با‌ پيشرفت‌ فناوري‌ ديجيتال‌ به‌ سوي‌ توسعه‌ قدم‌ برمي‌دارند.

مرکب ایرانی

جایگاه مرکب ایرانی در بازار صنعت چاپ کشور

مرکب ایرانی

با توجه به تمرکز صنعت چاپ ایران و تهران بر چاپ افست این بحث پیرامون مرکب های افست و میزان واردات و تولید آن ارایه می گردد.

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، در آخرین سال تحریم مرکب ساخت داخل، افزایش قیمتی قابل توجه پیدا کرد.

این در حالی بود که به گفته شرکت‌های تولیدکننده نسبت فروش مرکب ایرانی به خارجی ۷۰ به ۳۰ است . رشد نسبی کیفیت تولید مرکب های ایرانی نسبت به برخی مرکب‌های وارداتی از آسیای شرقی قابل توجه بود اما عدم تبلیغات یا کم توجه ای به این مقوله نتوانست رونق مناسب برای مرکب ایرانی ایجاد کند.

اگر به سراغ چاپخانه‌ها برویم از اعتماد نکردن به مرکب ایرانی می‌شنویم. چاپخانه‌دارها معتقدند مرکب مصرفی خود را از نوع وارداتی تامین می‌کنند؛ چرا که با تولید داخل نمی‌توانند به کیفیت مطلوبشان دست پیدا کنند.

هرچند به گفته آنها در بعضی از رنگ های ساختنی چون قرمز، گلی و آبی آسمانی از مرکب ایرانی راضی‌اند.

تولیدکنندگان مرکب ایرانی تقریبا ۴۵۰۰ تن مرکب تولید می‌کنند. با این وجود این حجم وسیع از تولید داخل، چاپخانه‌دارها کماکان مرکب وارداتی را ترجیح می‌دهند.

چاپخانه داران مرکب وارداتی را به نسبت قابل قبول تر و با کیفیت تر با تولید خود می‌دانند و دلایل این انتخاب را کیفیت بالا، زود خشک شدن، همخوانی با الکل و نوردها، خوب نشستن روی کار و شیشه نشدن(خشک نشدن) می‌دانند.

با این حال به نظر می‌رسد از میان مرکب‌های ایرانی رنگ‌های خاص و ساختنی نسبتا بهتر از رنگ های اصلی است. برخی  معتقدند در مرکب‌های ایرانی بسیار رقیق بوده و در چاپ با مشکل زمینه آوردن کار چاپی مواجه می‌شوند.

علاوه بر آن این مرکب روی مقوای گلاسه هم دیر خشک می‌شود و مشکل پشت زدن را به همراه دارد.گله‌مندی چاپخانه‌داران از مرکب تولید داخل بیانگر کیفیت پایین این محصول است.

اکنون سالهاست که مرکب مورد نیاز چاپخانه‌داران از واردات این محصول تامین می‌شود. کیفیت مرکب ایرانی به حدی نازل شده که با وجود قیمت ارزان‌تر، چاپخانه‌داران استفاده از مرکب خارجی را به‌صرفه‌تر می‌دانند و خرید مرکب گران‌تر را ترجیح می‌دهند.

حال با توجه به شرایط ایجاد شده برای بازارهای اقتصادی ایران و رفع تحریم ها مطمئنا حضور شرکت های خارجی پررنگ تر از همیشه خواهد شد و تهدید بزرگی برای کارخانه ها تولید کننده داخلی خواهد بود.

تجهیز تکنولوژیکی، افزایش کیفیت محصولات برابر با استاندارهای بین المللی، جذب سرمایه گذار و پارتنر های صاحب نام از جمله راه کارهایی است که اگر از سوی تولیدکنندگان مرکب ایرانی اتخاذ نشود روندی ناخوشایند در پی خواهد داشت.

مرکب های فلکسو در پروسه چاپ

نگاهی به مرکب های فلکسو در پروسه چاپ

با توجه به ماهیت روش چاپ فلکسوگرافی و شرایط و نیروهای وارده به مرکب در این روش چاپی، مرکب های فلکسو در پروسه چاپ باید بطور عام خواصی داشته باشند.
به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، ویژگی هایی که مرکب های فلکسو در پروسه چاپ باید از آن برخوردار باشد در ادامه به شرح ارایه می شود.

۱٫ جریان پذیری(fluidity):

مرکب فلکسوگرافی باید به خوبی جاری شود. چون در این روش چاپ، عموما مرکب از داخل محفظه مرکب به داخل مرکبدان پمپ می شود . و از آنجا به روی سیلندر و کلیشه ودر نهایت زیرایند(سطح چاپی)منتقل می شود. در تمام این مراحل ، مرکب باید بخوبی جاری شود و به اصطلاح فلو داشته باشد. وگرنه چاپ با مشکل مواجه می شود.

۲٫ گرانروی (viscosity):

ویسکوزیته مرکب در فلکسو گرافی خیلی مهم است. برای حفظ دانسیته چاپ، باید انرا تحت کنترل در آورد. ویسکوزیته مناسب به پارامتر های زیادی مانند سرعت نورد ،نوع زیرآیند،روش اندازه گیری،دما،مخلوط حلال ،و ضخامت چاپ دارد.

۳٫ انتقال (transfer):

مرکب باید به نحو مطلوبی از مرکبدان به روی زیرآیند (سطح چاپی) نهایی منتقل شود. لذا میزان چسبندگی مرکب بر روی نورد ها،کلیشه و سطح چاپی،اثر زیادی روی مقدار مرکب انتقال یافته دارد. در اجزاء مرکب، رزین بیشترین تاثیر را روی میزان چسبندگی مرکب دارد. علاوه بر این انرژی سطحی زیرآیند نیز می تواندروی انتقال مرکب اثر بگذارد. هرچه انرژی سطحی زیرآیند بیشتر باشد ،انتقال مرکب بهتر صورت می پذیرد.

۴٫ قدرت رنگی (colour and strengh):

قدرت رنگی چاپ فلکسو گرافی ، به ضخامت فیلم مرکب چاپ شده روی زیرآیند و نوع و غلظت رنگدانه بکار رفته در فرمولاسیون مرکب دارد. ضخامت فیلم تر چاپی عمومابین ١٢ تا ١۵میکرون متغیر می باشد . که این تغییر به نوع نورد، روش اندازه گیری و عملکرد چاپچی بستگی دارد. بطور متوسط ضخامت فیلم در فلکسوگرافی کمتر از گراور است. ولذا به یک مرکبی با قدرت رنگی بالاتر نیاز است تا به چاپ مورد نظر رسید. چون ضخامت فیلم مرکب در طول چاپ خیلی متغیر است. در عمل باید مرکبی با ویسکوزیته بیشتر و قدرت رنگی بالاتر طراحی کرد، تا چاپچی بتواند با افزودن حلال و ورنی به چاپ مورد نظر برسد.

۵٫ جنس کلیشه (stereo composition):

جنس و مواد بکار رفته در ساخت کلیشه،اثر زیادی روی انتخاب نوع حلال بکار رفته در مرکب دارد. تا حلال باعث خرابی کلیشه نشود. آب و الکل عموما با تمام کلیشه ها سازگار است ولی گاهی با توجه به جنس خاص کلیشه باید حلال های مناسب تر بکاربرد.

۶٫ مشخصات چاپ:

با توجه به نوع طراحی چاپ، مرکب علاوه بر تامین شید رنگی مورد نیاز باید براق ، مات، شفاف و غیر شفاف باشد. همچنین کلیشه ممکن است هافتون دار باشد و لذا مشخصات مرکب روی کیفیت چاپ اثر بگذارد. مرکب دراین موارد باید جریان پذیری خوب ، خیس سازی خوب و بازحل شوندگی خوب روی کلیشه داشته باشد. همچنین مرکب، علاوه بر انتقال خوب از نوردها وکلیشه بروی زیرآیند، باید روی زیرآیند بسرعت خشک شود. بعبارتی درمرکب باید یک موازنه ی خوبی بوجود بیاید،که روی نورد و کلیشه خشک نشود ولی روی زیرآیند بسرعت خشک شود. تا سرعت چاپ بالا برود ودر صورت نیاز چاپ مجددی روی چاپ قبلی انجام شود. لذا نوع دستگاه چاپ و روش چاپ و سرعت و ویزگی های چاپ روی طراحی فرمولاسیون چاپ اثر می گذارد.

۷٫ چسبندگی و کاربرد نهایی (adhesion and end user):

نوع زیر آیندی که چاپ روی آن انجام می شود ،در فرمولاسیون مرکب نقش زیادی دارد. مثلا در چاپ روی کاغذ ،چسبندگی با نفوذ مرکب به داخل کاغذ ایجاد می شود. ولی در زیر آیند های غیر جذبی مانند پلاستیک ها چسبندگی با موارد دیگری همچون پیوند های شیمیایی و فیزیکی و خیس سازی(wetting) بین سطح چاپی و مرکب بوجود می آید. شرایط کاربرد نهایی چاپ نیز در فرمولاسیون مرکب نقش زیادی دارد.مثلا در بسته بندی ها مقاوت حرارتی مهم است و درچاپ برعکس ،عدم حل شوندگی مرکب در لاک و چسب مهم است. یا در کاربرد های مختلف ،زیرایند باید در برابر عواملی مانند آب ، روغن ها ، چربی ها، صابون، شوینده ها و … مقاومت کند.

رنگ در اسناد امنیتی

استراتژی رنگ در اسناد امنیتی

رنگ در اسناد امنیتیرنگ به عنوان مهمترین عنصر بصری در گرافیک اسناد امنیتی است که هم ارزش زیبایی شناسی و روان شناختی دارد و همچنین نحوی در بحث امنیتی، جنبه کاربردی آن را بررسی کرد.
به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، رنگ ها در اسناد مختلف به شکل رنگ چاپی (مرکب) به کار می روند که برای عموم مردم ملموس است و هم به صورت اپتیکی قابل مشاهده هستند. منظور از رنگ های اپتیکی، انواع سازه های نوری مثل هولوگرام ها (با تنوع فراوانی که در رنگ و نوع فویل دارند) است که دارای چرخش نوری و رنگ های اپتیکی جذابی هستند.
شایان ذکر است که ایجاد هارمونی رنگ در اسناد امنیتی ، به خصوص اسناد بانکی (اسکناس و چک پول) بسیار دشوار است. چرا که هماهنگی بین تمام ویژگی های امنیتی طراحی شده، برای یک پارچه دیده شدن بخشی از وظایف رنگ است و بیننده نباید آیتم ها را مجزا ببیند. علاوه بر این، رنگ ها در اسناد باید حس امنیت را در مخاطب ایجاد کنند به همین دلیل همیشه از رنگ های خاموش و سنگین برای طراحی اسکناس ها استفاده می شود.
نکته دیگر در طراحی اسکناس ها و چک پول ها، کنتراست و اختلاف فام هر اسکناس با اسکناس دیگر است. به این مفهوم که کل رنگ یک اسکناس باید آن را از سایر اسکناس ها مجزا کند که در نگاه اول، بدون توجه به طرح و ارزش عددی آن، از رنگ آن قابل تشخیص باشد.
از لحاظ کاربردی رنگ ها قابل استفاده هستند و امنیت سند را نسبت به سیستم های کپی و اسکن تضمین کند. برای دست یابی به این مهم، نرم افزار های طراحی موجود و معتبر (مثل JURA و FORTUNA) ، یک چارت رنگی به طراح ارایه می دهد که با قرار دادن آن رنگ ها در کنار هم، ترکیبی متضاد به وجود می آید که اسکنر ها و دستگاه های کپی به علت دیجیتال بودن سیستم کاری، توانایی بازسازی آن ها را ندارند.
در واقع دستگاه ابتدا یک رنگ بازسازی می کند، ولی رنگ بعدی (طبق چارت نرم افزار) که بلافاصله پس از آن چاپ شده است را نمی تواند بازسازی کند، چرا که این دو رنگ، مکمل یک دیگر هستند و عناصر سازنده آن ها به شدت متفاوت است. در نهایت دستگاه با هر میزان دقت، در بازسازی این دو رنگ دچار مشکل می شود.

تفاوتهای چاپ افست و دیجیتال

نگاهی به تفاوتهای چاپ افست و دیجیتال

با نگاهی به توسعه ماشین آلات صنعت چاپ در همه بخش ها شاهد آنیم که دیجیتال و دیجیتالیسم روز به روز توسعه و گسترش یافته است و به نوعی انقلاب دیجیتال به سکوی اول این صنعت نزدیک تر از همیشه است.
آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران،اما در ایران چاپ دیجیتال تعریف خاصی بخود گرفته است و بیشتر به سمت نشر کتاب و واژه چاپ و کپی برای مخاطب تداعی می گردد.
در این مقال به بررسی تفاوتهای چاپ افست و دیجیتال می پردازیم،تفاوت اصلی بین چاپ دیجیتال و روشهای سنتی چاپ مثل لیتوگرافی و چاپ افست، فلکسوگرافی، گراور، یا لترپرس در استفاده نکردن از پلیتهای چاپ است که در نتیجه مراحل آماده سازی پیش از چاپ سریع تر و ارزان تر هستند.
مرسوم ترین روشها شامل چاپگرهای جوهرافشان و لیزری هستند که پیگمنت یا تونر را بر روی زمینه های متنوعی همچون کاغذ، کاغذ عکاسی، کانواس یا بوم، چوب، فوم، شیشه، سنگ و … می‌نشانند.
در بیشتر فرآیندهای چاپ دیجیتال جوهر یا تونر همچون روشهای سنتی در داخل کاغذ نفوذ نمی‌کنند. بلکه لایه نازکی بر روی سطح تشکیل می‌دهند و در برخی سیستمها ممکن است برای تثبیت آنها بر روی زمینه از مواد اضافی و پوششی که توسط فرآیندهای حرارتی یا تابش یووی افزوده می‌شوند نیز استفاده گردد.

تفاوتهای اساسی

چاپ دیجیتال با سایر روشهای چاپ مثل چاپ افست و یا لتر پرس دارای تفاوت اساسی است. برخی از این تفاوت‌ها به شرح زیر است:
به دلیل حذف مراحل پیش از چاپ شامل آماده سازی و لیتوگرافی، فرآیند چاپ دیجیتال کوتاه تر است.
در چاپ دیجیتال هزینه چاپ به تعداد نسخه‌های چاپی ارتباطی ندارد و برای هر برگ چاپ شده مقدار ثابتی است.
در این روش میزان مواد باطله شامل کاغذ و مواد شیمیایی کمتر است. چون نیازی به رسیدن به رنگ و یا تنظیمات حین چاپ وجود ندارد.
چاپ دیجیتال در هر دور چاپ می تواند تصویر و متن متفاوتی را چاپ کند چون در این روش از پلیت استفاده نمی شود.
نزدیک ترین عدد که برای نرخ برابر چاپ دیجیتال و افست پیش بینی شده نسخه ۴۹۰ چاپی است، بعبارتی هزینه تولید در این عدد برابر می شود.

مرکب های پایه آب

نگاه ویژه محیط زیست به مرکب های پایه آب

در بخش چاپ انعطاف پذیر و ماشین های هلیوگراور و فلکسو به دلیل عدم جاذب بودن بستر چاپی مرکب ها و حلال ها نقش بسیار عمده و بزرگی در بخش های گوناگون از کیفیت تولید تا مسایل زیست محیطی ایفا می کنند.
به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، دو نوع مرکب پایه حلال و پایه آب برای چاپ و تولید بیشترین نقش را دارند. تنها تعداد كمی از موارد چاپی هستند كه نمی توان از مرکب های پایه آب به جای مركب های پایه حلال استفاده كرد.

مرکب های پایه آب سهم بزرگی از بازار بسته بندی چاپ فلكسو را بدست آورده اند. بنا بر آمار انجمن تولید كنندگان مركب چاپ، مصرف مركب های پایه آب در بازار بسته بندی و چاپ در سال ١٩٩٩ سهم ٣٧ درصدی را به خود اختصاص داده است.
از جمله بازارهایی كه مركب های پایه آب در مقابل مركب های پایه حلال اولویت كامل دارد را می توان:كارتن، ساك های پلاستیكی(پلی اتیلنی) خرید،بسته های پلاستیكی چند لایه و پاكت های نامه نام برد.
دولت آمریكا در اقدامی جامع، محدودیت های بیشتر برای چاپخانه های استفاده كننده از مركب های پایه حلال ایجاد کرده و این قوانین باعث شد چاپخانه ها به دنبال استفاده از تكنولوژی ها و سایر روشهای چاپ بروند.
این اقدام به دنبال خواست آژانس حفاظت از محیط زیست آمریكا برای كاهش ورود حلال های فرار به محیط زیست صورت گرفت.
همزمان یک انتخاب برای تولیدكنندگان مركب استفاده از سیستم های پایه آب بود. مركب های پایه آب به مرور بهبود یافت و امروز مركب های پایه آب در بسیاری از عرصه ها به خصوص فلكسوگرافی سهم بزرگی بدست آورده است.
به غیر از ملاحظات زیست محیطی، مرکب های پایه آب فواید دیگری نیز دارند، از جمله پایداری بیشتر در حین چاپ و کاهش خطر آتش سوزی.
ویسكوزیته ی مرکب های پایه آب به دلیل سرعت تبخیر كمتر آب بسیار پایدارتر است. این مركب ها دارای حلال های فرار كمتری است و حتی می توان آنها را بدون حضورهیچگونه حلالی تولید كرد.
حال با پیشرفت تکنولوژی کیفیت این دست از محصولات نیز رشد قابل توجه ای یافته است. متاسفانه در ایران این دست از مرکب ها کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. فرآیندی که می تواند کمک شایانی به چاپخانه دار و محیط زیست کشور نماید.

شرکت کانن دومین نسخه از پورتفولیوی خود با نام ایمیج رانر ادونس

شرکت کانن در ارائه تجهیزات تصویربرداری جزو شرکت­های پیشرو در سطح جهان است و امروز اعلام کرد که بروزرسانی قابل توجهی بر روی تجهیزات نسل سوم خود با نام ایمیج رانر ادونس انجام داده است. نسخۀ دوم از پورتفولیوی شرکت کانن ترکیبی از آخرین فناوری­های به کار رفته در بخش نرم ­افزاری و سخت­ افزاری این دستگاه است که امنیت و همچنین اسنادی با ثبات و ماندگاری بیشتر را برای کسب و کارهای مختلف ارائه می­ نماید.

ایمیج رانر ادونس

پورتفولیوی جدید رانر ادونس روی پلتفرم یونیفاید فیرموار (Unified Firmware Platform – UFP) عمل می­کند که پیشنهاد بر این است تا از کاربران و مدیران باتجربه برای این کار استفاده شود. قبل از ظهور عکس و تصاویر اگر نظارت دقیقی روی آنها صورت بگیرد هم در زمان و هم در هزینه­ ها صرفه­ جویی خواهد شد. با بهره­گیری از آخرین ویژگی­ها و بروزرسانی­ها روی این تجهیزات، دستگاه­هایی کاملا عملکردی و کاملا ایمن با حداقل ورودی از طریق کاربران ارائه گردیده است. به لطف فناوری UFP، مشتریان اطمینان خاطر دارند که سرمایه­ گذاری ایمنی دارند و با هر بروزرسانی، نیازی به تغییر ناوگان دستگاه نخواهند داشت.

 

نسخۀ دوم از پورتفولیوی ایمیج رانر ادونس با استفاده از فناوری ابری با دیگر تجهیزات اداری متصل شده و طیف وسیعی از مدل­ها وجود دارد که مناسب هر یک از نیازهای مشتری می­باشد. این پورتفولیو دارای یک ابزار اسکن قوی با نام uniFLOW Online Express است که از طریق فناوری ابری به مدیریت خروجی­ ها می­پردازد و همچنین دارای ابزار احراز هویت با نام یونیورسال لوگین منیجر (ULM) می­باشد. گزارش­های آمادۀ زیادی روی پورتال uniFLOW Online Express وجود دارند و با استفاده از آنها به راحتی می­توان گزارش­های گرافیکی متنوعی ارائه نمود. داشبورد این دستگاه به شما اجازه می­دهد تا بر اساس نیازهای خود موارد مختلف را بکشید و رها کنید و روی پرینت، اسکن و کپی نهایی آنها را مشاهده نمایید و گزارش­های دقیق­تری برای خود مهیا نمایید. این ابزار به سرپرستان این اجازه را می­دهد هزینه­ های مربوط به کپی، پرینت، فکس و اسکن هر فرد سازمانی را بصورت مجزا تعیین نمایند.

 

پورتفولیوی بروزرسانی شدۀ ایمیج رانر ادونس را می­توان با دیگر ابزارها و تجهیزات مدیریت اسناد نظیر uniFLOW و Therefore™ Online ادغام نمود. اتصال صحیح ابری به شما اجازه می­ دهد تا اسناد خاص و مورد نیاز خود را تهیه نمایید. نصب آسان و مدیریت صحیح این تجهیزات موجب می­شود تا به فناوری­های ابری مدرن دست یافت و فرایندهای تجاری ساده ­سازی شده و همچنین با افزایش تمرکز کارکنان روی فعالیت­های اصلی موجب افزایش بهره­ وری شد.

 

ابزارهای uniFLOW Online Express و uniFLOW Online همچنین می­توانند سخت­افزارهای متنوع کانن را پشتیبانی نماید که شامل محصولات imageRUNNER C3000 و i-SENSYS می­شود که در سال ۲۰۱۷ روانه بازار شده­اند و همچنین محصولات جدید سیاه و سفید i-SENSYS که امسال معرفی شده­اند. همه این قابلیت­ها سبب شده تا شرکت کانن بتواند طیف وسیعی از تجهیزات خود را در سال ۲۰۱۸ روانه بازار نماید.

 

ورود به سیستم با احراز هویت کاربر توسط دستگاه بدین معنی است که حتی کارهایی که از طریق موبایل برای دستگاه ارسال می­شوند نیز امنیتشان بررسی می­شود و سپس باز و اجرا می­گردند. برای جلوگیری از درز اطلاعات حساس می­توان برخی از عملکردهای دستگاه را غیرفعال نمود و در عین حال در صورت باقی ماندن اطلاعات اسناد اسکن شده روی دستگاه، علائم هشدار دهنده کاربر را از این موضوع آگاه می­سازند. ابزار uniFLOW Online Express دید کاملی نسبت به فرایندهای چاپ ارائه می­دهد و مدیران را قادر می‌سازد تا هزینه­ های چاپ را مدیریت نمایند و یا محدودیت­هایی برای دسترسی به دستگاه و عملکردهای آن برای افراد و گروه خاصی تعیین نمایند. افراد بیرون از شرکت نیز می­توانند بدون دسترسی به شبکه داخلی شرکت، چاپ خود را با امنیت بالا انجام دهند.

 

نسخۀ دوم از پورتفولیوی imageRUNNER ADVANCE می­تواند خرابی­ ها را به حداقل رسانده و همچنین تداخل کارهای اداری را بسیار کاهش دهد. به لطف وجود کنسول مدیریتی imageWARE، کاربران می­توانند وضعیت دستگاه و مواد مصرفی را چک نمایند. بعلاوه، کارکنان می­توانند با امنیت بالا و در حال حرکت با ارسال اسناد خود از طریق موبایل به دستگاه، آنها را چاپ نمایند. پورتفولیوی imageRUNNER ADVANCE راه­های مختلفی نظیر استفاده از کد QR، NFC و بلوتوث، برای اتصال تجهیزات هوشمند ارائه می­ دهند که انرژی کمتری مصرف نموده و از بیشتر برنامه­ های رایج نظیر Google Cloud Print و Airprint و Mopria پشتیبانی می­ کنند.

 

آجای کومار (Ajay Kumar)، مدیر بازاریابی بخش خاورمیانۀ شرکت کانن گفته است که: در شرکت کانن، مشتریان ما نیازمند امنیت بیشتر برای محافظت از داده­ها و اطلاعات خود در برابر استفاده­های غیرمجاز و ناخواسته هستند تا خطر درز اطلاعات به کمترین میزان خود برسد. تعهد ما تداوم در ارائۀ نوآوری­ های جدید و ارائۀ تجهیزاتی با قابلیت اطمینان بالا است که نتیجۀ توجه به نیازهای مشتریان بوده و ما برای توسعۀ بهترین راه ­حل­ها، همیشه به دنبال بازخورد کارایی تجهیزات خود هستیم.

 

محصولات نسخۀ دوم imageRUNNER ADVANCE بخشی از یک فناوری­های برتر هستند که برندۀ جایزۀ سال A3 MFP از لابراتوار Keypoint intelligence – Buyers Lab (BLI) برای سومین سال متوالی شده ­اند. انجمن BLI در بخش تجهیزات تصویرسازی از روی اسناد و نرم­ افزارهای مربوطه در سطح جهان پیشرو بوده و هر سال به بهترین تولیدکننده که دارای برترین خط تولید باشد جایزۀ افتخاری تقدیم می­کند.

 

دیوید سوئیتنام (David sweetnam) مدیر تحقیقات و خدمات آزمایشگاهی BLI می­گوید:” مدل­های موجود در دستۀ A3 MFP شرکت کانن به مدت سه سال است که با قدرت عمل نموده و در حوزۀ خود مورد احترام همگان هستند. هر یک از دیگر مدل­های رایج به سادگی توسط BLI تست شده و عناصر آن جایگزین شده و تبدیل به تجهیزاتی با کارایی بسیار بالا و قابل اطمینان شده و تست­های آزمایشگاهی را به خوبی پشت سر می­گذارند. تعهد ما تداوم در ارائۀ نوآوری ­های جدید و ارائۀ تجهیزاتی با قابلیت اطمینان بالا است که نتیجۀ توجه به نیازهای مشتریان بوده و ما برای توسعۀ بهترین راه­حل­ها، همیشه به دنبال بازخورد کارایی تجهیزات خود هستیم.”

 

آجای کومار اضافه کرد که ما مفتخریم به دریافت جایزۀ BLI برای مدل­های A3 MFP برای سومین سال پیاپی. در اداره­های آتی، مهم­ترین مسئله محافظت از محیط چاپ خواهد بود. ما افتخار می­کنیم که به توسعۀ ایمنی، راهکارهای نوین و فرایندهای اداری می­پردازیم و به شرکت­ها در رسیدن به کارایی مورد نظر و اطمینان­ بخشی بالا کمک می­ نماییم.

سری جدید imageRUNNER ADVANCE از ماه فوریۀ ۲۰۱۸ در دسترس خواهند بود و همچنین uniFLOW Online Express نیز از تاریخ آوریل ۲۰۱۸ بصورت رسمی عرضه خواهد شد.

 

رشد عظیم چاپ دیجیتال بر اساس آمار

رشد عظیم چاپ دیجیتال بر اساس آمار

رشد عظیم چاپ دیجیتال بر اساس آمار اسمیترز پایرا، معتبرترین مرکز جهانی آمار صنعت چاپ جهان، سهم چاپ دیجیتال رشد چشم گیری داشته است.
به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، بازار چاپ جهانی در حال تغییر است. بسیاری از نسخه های الکترونیکی جایگزین روش های قدیمی و از مد افتاده ی چاپ می شوند. کتاب های الکترونیکی، روزنامه ها و مجلات آنلاین، روز به روز بخش قابل توجهی از بازار را در دست می گیرند.

چاپ دیجیتال در حال حاضر بیشترین سهم در بازار جهانی را به خود اختصاص داده است به ویژه در حوزه گرافیک. طبق گفته اسمیترز پایرا سهم چاپ دیجیتال از کل بازار دو برابر شده است به طوریکه میزان آن از ۹٫۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۱۹٫۷ درصد تا سال ۲۰۱۸ رسیده است.
اگر چاپ بسته بندی را در نظر نگیریم این میزان از ۲۳٫۵ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۳۸٫۱ درصد تا سال ۲۰۱۸ می رسد. چاپ دیجیتال به طور کلی سهم بسیار بیشتری را از آن خود می کند چرا که با استفاده از کارپردازان چاپ، کارایی محصولات افزایش یافته است. در حالی که چاپ و بسته بندی هر دو جهانی هستند، تحولات این بازار – بسته به نوع منطقه – بسیار متفاوت با مناطقی است که انتقال تکنولوژی و یا تجهیزات دست دوم در آنجا به تازگی در حال ظهور است.

بسیاری از مصرف کنندگان جهانی چاپ به وسیله تبلیغات، ناشران و خریداران چاپ بسته بندی خواستار کیفیت بالا و محصولات سازگار در همه جا هستند.

چگونه کاغذ مناسب را انتخاب کنیم؟

چگونه کاغذ مناسب را انتخاب کنیم؟

آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران؛ روزی روزگاری آینده‌نگرها و روزنامه‌نگاران فنی با اطمینان کامل پیش‌بینی کردند که ورود اداره بدون کاغذ امری قطعی و قریب‌الوقوع خواهد بود. با وجود اینترنت، ایمیل و وسایل الکترونیکی نوظهوری همچون کتابخوان‌های اینترنتی و تبلت‌های الکترونیکی چه نیازی به کاغذ پرهزینه و بی‌دوام خواهد بود؟
دریغا که واقعیت، بسی متفاوت از این پیش‌بینی از آب درآمد؛ زیرا که حضور رایانه‌ها و وسایل ارتباطی الکترونیکی در هر مکان حتی یک ذره میزان استفاده از کاغذ را کاهش نداده است. به جای این‌که نامه یا گزارشی را فقط یک‌بار و بر روی یک صفحه تایپ کنیم، تنها با انتخاب گزینه «چاپ» تعداد نسخه‌های فراوانی را از آن چاپ می‌کنیم و یا این‌که صفحات وب را با همه قسمت‌های اضافی تبلیغاتی و منوهای آن چاپ کرده و در مسیر خود به خانه آن‌ها را می‌خوانیم.
اما مسأله مهمی که افراد با آن مواجه‌اند، این نیست که آیا بر روی کاغذ چاپ کنند یا نه. بلکه این است که بهترین نوع کاغذ برای چاپ چیست؟ چگونه کاغذ مناسب را انتخاب کنیم؟
«صرفاً بستگی دارد…»؛ این بهترین پاسخ این سؤال است.

اصول مقدماتی کاغذ

کاغذ چاپی انواع و اقسام گوناگونی دارد. هر کاغذی را نمی‌توان برای هر نوع چاپگر مورد استفاده قرار داد. چه بسا کاغذی برای هدف خاصی کاملاً مناسب باشد، اما اصلاً به درد کار دیگری نخورد.
کاغذهای مورد نیاز برای چاپگرهای اداری به دو دسته مشخص کلی تقسیم می‌شوند: کاغذ نوری و کاغذ غیرنوری. در این‌جا می‌خواهیم در مورد کاغذ غیرنوری که مناسب با هر هدفی است صحبت کنیم. هر کاغذ بر حسب چهار نوع معیار درجه‌بندی می‌شود:

۱٫ درخشندگی:

درخشندگی به میزان سفیدی یا انعکاس کاغذ گفته می‌شود. کاغذهای تجاری ارزان‌قیمت دارای درخشندگی کمی هستند و این بدین‌معناست که بین کاغذ و مرکب/تونر تضاد (کنتراست) کمی وجود دارد. به عبارت دیگر، نقاط سفید آن‌چنان سفید به نظر نمی‌آیند و نقاط سیاه نیز از میزان تیرگی کافی برخوردار نیستند.
درخشندگی کاغذ با مقیاسی با شماره ۱ تا ۱۰۰ سنجیده می‌شود. ۸۰ پایین‌ترین میزان تجاری و ۱۰۰ بالاترین میزان است. البته قابل ذکر است که همه تولیدکنندگان کاغذ از یک مقیاس ایزو (ISO) استفاده نمی‌کنند. لذا گرچه ممکن است که درجه درخشندگی کاغذ یک سازنده با دیگری قابل مقایسه نباشد، اما قاعده کلی این است که هرچه این شماره بالاتر باشد، کاغذ درخشان‌تر (بهتر) است. درخشندگی متوسط برای کاغذ فتوکپی ۹۲ است، ولی این میزان برای کاغذ اعلاء ممکن است ۹۶ یا ۹۷ باشد.

۲٫ کدری:

کدری به میزانی گفته می‌شود که نور از میان کاغذ عبور می‌کند. اکثر کاغذها از میزان شفافی و ماتی خاصی برخوردارند؛ به‌گونه‌ای که اگر آن‌ها را در مقابل نور قرار دهید، می‌توانید طرف دیگر آن را ببینید. برخی از کاغذهای ارزان‌قیمت دارای میزان کدری بسیار پایینی هستند، به‌گونه‌ای که حتی بدون در معرض نور قرار دادن، می‌توانید نوشته‌های طرف دیگر را ببینید.
به همین‌دلیل کاغذی که میزان کدری کمی دارد، برای چاپ دو رویه اصلاً مناسب نیست. همانند معیار درخشندگی، قاعده کلی این است که هرچه درجه کاغذ بالاتر باشد (گران‌تر باشد)، میزان کدری آن بالاتر است. برخلاف درخشندگی، برای کدری مقیاس اندازه‌گیری خاصی وجود ندارد ولی اکثر تولیدکنندگان با اصطلاحات پایین، متوسط و یا بالا میزان کدری کاغذهای خود را توصیف می‌کنند.

۳٫ وزن:

وزن به میزان سنگینی یا ضخامت کاغذ گفته می‌شود. کاغذ ضخیم به‌گونه‌ای است که بسیار باکیفیت و مهم جلوه می‌دهد، در حالی‌که کاغذ نازک دارای میزان شفافی و ماتی بیشتری است و به‌گونه‌ای کم‌ارزش و ارزان جلوه می‌کند، این حس را به ما القا می‌کند که مطلب نوشته شده در آن کم‌اهمیت است. این نوع کاغذ، قیمت ارزان‌تری دارد و به مدت طولانی‌تری می‌توان آن‌را نگهداری کرد. میزان وزن کاغذ بر حسب پوند سنجیده می‌شود.

۴٫ بافت:

بافت (سطح و یا صافی کاغذ) به حالت ظاهری و صافی کاغذ گفته می‌شود. بسته به عوامل گوناگون (همچون نحوه ساخت کاغذ، مواد بازیافتی به‌کار برده‌ شده/نشده در آن، روکش‌شدگی/نشدگی آن) کاغذ می‌تواند نرم یا صاف، زبر یا دانه‌دانه و یا مات یا ابریشمی باشد.
بافت بر میزان و نحوه جذب مرکب یا تونر تأثیر می‌گذارد. قاعده کلی امر این است کاغذهای صاف در چاپگرهای لیزری و جوهرافشان عملکرد بهتری دارند، اما کاغذهای بافت‌دار برای نوشته‌های دستی و یا موقعیت‌های خاص همچون کارت‌ دعوت‌های عروسی و یا تولدها مناسب‌اند.