محاسبه فرم چاپی ساک دستی

محاسبه فرم چاپی ساک دستی کاغذی یا مقوایی

محاسبه فرم چاپی ساک دستی

برای محاسبه قیمت ساک دستی، طراحی و یا بررسی قالب آن برای اجرایی کردن، باید از فرم چاپی خود مطمئن باشید. می خواهید ساک دستی یک تکه چاپ شود و یا دو تکه؟!

در مرحله اول، محاسبه فرم چاپی از نکات حائز اهمیت در هنگام سفارش می باشد.

در این آموزش ۴ سایز از ساک دستی در نظر گرفته شده که محاسبه فرم چاپی آنها به طور کامل توضیح داده می شود.

  1.  ۱۰×۲۳×۲۳
  2. ۱۱×۴۱٫۵×۳۱
  3. ۱۲×۵۶×۳۶
  4. ۱۵×۳۵×۵۰

انتخاب سایز ساک دستی بر اساس سایزهای تعیین شده در سایت پارت، موجب کاهش هزینه های شما شده زیرا هزینه قالب  ساک دستی ماسبه نمی شود.

محاسبه فرم چاپی ساک دستی